User Tools

Site Tools


31-nh-n-la-la-gi

Nhân La là một xã thuộc huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Xã có diện tích 3,16 km², dân số năm 2016 hơn 4.000 người,[1] mật độ dân số đạt 1.266 người/km².

Bí thư xã (5/2016): Nguyễn Văn Thạo

Chủ tịch (5/2016): Phạm Bá Nghĩa

Phó chủ tịch (5/2016): Hà Văn Hải

Ha van Hai Nhan La.jpg
31-nh-n-la-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)