User Tools

Site Tools


31-nguy-n-tr-i-th-nh-ph-h-i-d-ng-la-gi

Nguyễn Trãi là một phường trung tâm thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Phường Nguyễn Trãi có diện tích 0.55 km², dân số năm 1999 là 8081 người,[1] mật độ dân số đạt 14693 người/km².Phường Nguyễn Trãi có con chợ kho đỏ cùng các tuyến đường phố như Hoàng Hoa Thám ,Chi Lăng,...

31-nguy-n-tr-i-th-nh-ph-h-i-d-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)