User Tools

Site Tools


31-nguy-n-tr-i-h-giang-th-nh-ph-la-gi

Nguyễn Trãi là một phường thuộc thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

Phường có vị trí:

  • Bắc giáp phường Quang Trung.
  • Đông giáp phường Trần Phú, phường Minh Khai.
  • Nam giáp xã Phương Thiện.
  • Tây giáp xã Phương Độ.

Phường Nguyễn Trãi có diện tích 3,84 km², dân số là 7.846 người, mật độ dân số đạt 2.043 người/km²[2] Phường Nguyễn Trãi là nơi giao nhau của ba tuyến dường quan trọng là quốc lộ 2, quốc lộ 34 và quốc lộ 4C. Sông Lô tạo thành ranh giới tự nhiên phía đông của phường.

31-nguy-n-tr-i-h-giang-th-nh-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)