User Tools

Site Tools


31-nguy-n-ph-c-la-gi

Nguyên Phúc là một xã thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Tân Tiến, xã Sĩ Bình.
  • Đông giáp xã Sĩ Bình, xã Cao Sơn.
  • Nam giáp xã Mỹ Thanh.
  • Tây giáp phường Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn), xã Cẩm Giàng, xã Quân Bình.

Xã Nguyên Phúc có diện tích 47,27 km², dân số năm 1999 là 1929 người,[1] mật độ dân số đạt 41 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Nguyên Phúc có diện tích 47,16 km², dân số khoảng 2,063 người, mật độ dân số đạt 47,7 người/km².[3]Sông Cẩm Giàng chảy từ bắc xuống nam ở phần phía tây của xã rồi hợp lưu vào sông Cầu, sông Cầu chảy từ tây sang đông rồi ra khỏi địa phận xã, ngoài ra, trên địa phận xã còn có nhiều suối và khe nước phụ lưu như suối Bản Quán.

Xã Nguyên Phúc được chia thành các thôn bản: Nà Muồng, Cáng Lò, Nam Yên, Khuổi Bốc, Khuổi Cỏ, Ngoàn, Nà Cà, Quăn, Nà Rào, Nà Lốc, Pác Thiên.

31-nguy-n-ph-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)