User Tools

Site Tools


31-ng-x-la-gi

Ngô Xá là một xã thuộc huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Xã Ngô Xá có diện tích 4,98 km², dân số năm 1999 là 5216 người,[1] mật độ dân số đạt 1047 người/km². Hiện nay dân số cả xã năm 2016 là khoảng hơn 9000 người

31-ng-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)