User Tools

Site Tools


31-n-ng-u-la-gi

Nà Nghịu(một số người viết lầm là Nà Ngựu) là một xã thuộc huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Xã có diện tích 103,5 km², dân số năm 1999 là 10794 người [1], mật độ dân số đạt 104 người/km².

Trong một số bản đồ và văn liệu thì tên xã này được viết là "Nà Ngựu", tuy nhiên theo báo Sơn La Online giới thiệu về xã này thì tên xã là Nà Nghịu, và phù hợp với danh xưng và con dấu của địa phương [2]. Tên có nguồn từ tiếng dân tộc Thái, vốn không có âm "ựu".

31-n-ng-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)