User Tools

Site Tools


31-n-ng-tr-ng-vi-t-trung-th-tr-n-la-gi

Nông Trường Việt Trung là một thị trấn nông trường thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Phía Bắc giáp xã Phú Định, Tây Trạch và Nam Trạch (huyện Bố Trạch), phía nam giáp lâm trường Ba Rền và phường Đồng Sơn, phía Đông giáp phường Thuận Đức và phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới). Cách trung tâm tỉnh lỵ của Quảng Bình 13 km. Phía Tây nông trường Việt Trung dựa vào dãy Trường Sơn.

Thị trấn Nông Trường Việt Trung có diện tích 85,54 km², dân số năm 1999 là 8826 người,[1] mật độ dân số đạt 103 người/km².

Tiền thân của nông trường quốc doanh Việt Trung gồm: nông trường Phú Quý được thành lập vào cuối năm 1956, nông trường quân đội Sen Bàng thành lập tháng 7-1957 và trại chăn nuôi Thuận Đức thành lập tháng 2-1959. Ngày 1 tháng 1 năm 1960 Chính phủ quyết định nhập 3 đơn vị trên vào một và lấy tên chung là nông trường quốc doanh Việt Trung.

31-n-ng-tr-ng-vi-t-trung-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)