User Tools

Site Tools


31-n-ng-ti-n-la-gi

Nông Tiến là một phường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.

Phường có vị trí:

  • Đông giáp xã Thái Bình, huyện Yên Sơn
  • Tây giáp phường Tân Quang và phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang
  • Tây Nam giáp phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang
  • Nam giáp xã An Khang, thành phố Tuyên Quang
  • Bắc giáp xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang.

Phường Nông Tiến có diện tích 12,7 km², dân số năm 2008 là 6535 người,[1] mật độ dân số đạt 515 người/km².

Phường Nông Tiến được thành lập vào ngày 03 tháng 9 năm 2008 trên cơ sở toàn bộ xã Nông Tiến của thị xã Tuyên Quang.[2] Phường nằm ở tả ngạn sông Lô và có tuyến quốc lộ 2C đi qua địa bàn.

31-n-ng-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)