User Tools

Site Tools


31-n-ng-th-nh-la-gi

Nông Thịnh là một xã thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

Xã Nông Thịnh có diện tích 23,27 km², dân số năm 1999 là 1654 người,[1] mật độ dân số đạt 71 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Nông Thịnh có diện tích 23,06 km², dân số khoảng 1,761 người, mật độ dân số đạt 76,4 người/km².[3] Nông Thịnh có tuyến quốc lộ 3 đi qua địa bàn, chạy song song với dòng sông Cầu. Ngoài ra, trên địa phận Nông Thịnh còn có một số con suối nhỏ phụ lưu của sông Cầu như khuổi Lắc ở hữu ngạn và Pe Pày ở tả ngạn.

Xã Nông Thịnh được chia thành các xóm bản: Nà Giảo, Nà Ngài, Còn, Nà Đeo, Cảm Lẹng, Khe Lắc, Nà Ó.

31-n-ng-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)