User Tools

Site Tools


31-n-ng-th-ng-la-gi

Nông Thượng là một xã thuộc thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

Xã Nông Thượng có diện tích 21,5 km², dân số năm 1999 là 2757 người,[1] mật độ dân số đạt 128 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Nông Th­ượng có diện tích 21,62 km², dân số khoảng 3.516 người, mật độ dân số đạt 139,5 người/km².[3] Nông Thượng có một đoạn Quốc lộ 3 chạy qua khu vực Đông Bắc, ngoài ra, Nông Thượng có tuyến đường tỉnh lộ 259 nối đến xã Thanh Mai của huyện Chợ Mới. Trên địa bàn xã có một số phụ lưu hữu ngạn của sông Cầu như suối Khau Dạ, suối Bản Rạo và khuổi Cuồng.

Xã Nông Th­ượng được chia thành các xóm bản: Nà Vịt, Nà Kẹn, Nà Chuông, Nà Thinh, Cốc Muổng, Nà Bản, Khau Cút, Nà Choong, Nà Diểu, Nà Nàng, Thôm Luông, Khuổi Chang, Khuổi Cuồng, Tân Thành, Nam Đội Thân.

31-n-ng-th-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)