User Tools

Site Tools


31-n-ng-mau-th-tr-n-la-gi

Nàng Mau là một thị trấn thuộc huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Thị trấn Nàng Mau có diện tích 6,24 km², dân số năm 1999 là 5138 người,[1] mật độ dân số đạt 823 người/km².

- Đông giáp xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy.
- Tây và Nam giáp xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy
- Bắc giáp xã Vị Trung, huyện Vị Thủy.

Thị trấn Nàng Mau được thành lập trên cơ sở tách 420 ha diện tích tự nhiên của xã Vị Thủy và 203 ha diện tích tự nhiên của xã Vị Thắng.

31-n-ng-mau-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)