User Tools

Site Tools


31-n-ng-h-la-gi

Nông Hạ là một xã thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có hình dạng kéo dài theo chiều đông-tây với vị trí:

  • Bắc giáp xã Thanh Mai, xã Cao Kỳ.
  • Đông giáp xã Yên CƯ, xã Yên Hân.
  • Nam giáp xã Bình Văn, xã Như Cố, xã Thanh Bình, xã Nông Thịnh.
  • Tây giáp xã Tân Thịnh của huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên.

Xã Nông Hạ có diện tích 57,27 km², dân số năm 1999 là 3561 người,[1] mật độ dân số đạt 62 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Nông Hạ có diện tích 57 km², dân số khoảng 3,791 người, mật độ dân số đạt 66,5 người/km².[3] Nông Hạ có tuyến quốc lộ 3 chạy trên địa bàn, song song với sông Cầu. Ngoài ra, Nông Hạ còn có các dòng suối phụ lưu của sông Cầu chảy trên địa phận như suối Khe Thuồng ở tả ngạn, suối Quân và khuổi Thi ở hữu ngạn.

Xã Nông Hạ được chia thành các xóm bản: Nà Bia, Nà Cù, Nà Quang, Nà Cắn, Khe Thuổng, Nà Bản, Cao Thanh, Rẻo Dài, Phố 62, Nà Mẩy, Tết, Xì Nghiệp, Khe Thỉ 1, Khe Thỉ 2.

31-n-ng-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)