User Tools

Site Tools


31-n-n-x-n-la-gi

Nàn Xỉn là một xã thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Bản Máy, xã Bản Phùng.
  • Đông giáp xã Bản Phùng.
  • Nam giáp xã Bản Díu, xã Thèn Phàng, xã Xín Mần.
  • Tây giáp xã Xín Mần & Trung Quốc.

Xã Nàn Xỉn có diện tích 25,63 km², dân số năm 1999 là 2.521 người,[1] mật độ dân số đạt 98 người/km².

Xã Nàn Xỉn được chia thành các thôn bản: Ma Dì Vảng, Xi Ngài, Chúng Trải, Thắng Lợi, Đông Chè, Suối Thầu, Đông Lợi.

31-n-n-x-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)