User Tools

Site Tools


31-n-n-ma-la-gi

Nàn Ma là một xã thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Nàn Ma có diện tích 22,67 km², dân số năm 1999 là 2.262 người,[1] mật độ dân số đạt 100 người/km².

Xã Nàn Ma được chia thành các thôn bản: Lùng Sán, Lao Chí Trải, Cố Pú, Na Lý, Lùng Vài, Nàn Ma, Nàn Lũy.

31-n-n-ma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)