User Tools

Site Tools


31-n-m-p-la-gi

Nậm Pì là một xã thuộc huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, Việt Nam.

Xã Nậm Pì được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 7.347,29 ha diện tích tự nhiên và 1.996 nhân khẩu của xã Chăn Nưa theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 02/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Lai Châu. Cùng năm, 5 xã: Lê Lợi, Pú Đao, Nậm Pì, Nậm Ban, Trung Chải của huyện Sìn Hồ chuyển sang trực thuộc huyện Nậm Nhùn.

Năm 2012, toàn xã có 7.347,29 ha diện tích tự nhiên, 1.996 nhân khẩu.

Về địa giới hành chính, phía Đông giáp xã Chăn Nưa, xã Xà Dề Phìn; Tây giáp xã Pú Đao, xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè; Nam giáp các xã Chăn Nưa, Lê Lợi, Pú Đao; Bắc giáp xã Nậm Ban.[2]

31-n-m-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)