User Tools

Site Tools


31-n-m-d-n-la-gi

Nấm Dẩn là một xã thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có diện tích 39,35 km², dân số năm 1999 là 2.563 người,[1] mật độ dân số đạt 65 người/km².

Theo tên gọi địa phương được thể hiện trên các bản đồ, như bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ F-48-29D, của Cục Đo đạc và Bản đồ (2004), thì địa danh có tên chính xác là Nậm Dẩn, nơi có dòng Nậm Dẩn bắt nguồn, chảy đến Cốc Pài đổ vào sông Chảy. Tuy nhiên, khi sử dụng cho địa danh hành chính cấp xã đã bị viết chệch sang thành Nấm Dẩn và tên này vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Bản Ngò, xã Chế Là.
  • Đông giáp xã Chế Là, xã Quảng Nguyên.
  • Nam giáp xã Nà Chì.
  • Tây giáp xã Tả Củ Tỷ (Bắc Hà, Lào Cai).

Xã Nấm Dẩn được chia thành các thôn bản: Nấm Chanh, Nấm Chà, Ngam Lâm, Lủng Cháng, Thống Nhất, Nấm Lu, Na Chăm, Đoàn Kết, Nấm Chiến, Nấm Dẩn, Lủng Mở, Tân Sơn.

31-n-m-d-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)