User Tools

Site Tools


31-n-m-ch-y-la-gi

Nậm Chầy là một xã thuộc huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Xã Nậm Chầy có diện tích 50,9 km², dân số năm 1999 là 1755 người,[1] mật độ dân số đạt 34 người/km².

Nậm Chày là một xã vùng 3 đặc biệt khó khăn thuộc huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; cách trung tâm thị trấn huyện Văn Bàn 30 km về phía Tây, có diện tích tự nhiên là 8.581 ha với 485 hộ dân, 2.895 nhân khẩu sinh sống (2015). Xã Nậm Chày có 08 thôn bản, 100% là dân tộc Mông sinh sống. Tốc độ phát triển chậm, trình độ dân trí không đồng đều, tỉ lệ hộ nghèo chiếm đến 66,8%, ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, đường giao thông đi lại khó khăn.

31-n-m-ch-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)