User Tools

Site Tools


31-n-i-t-tri-t-n-la-gi

Núi Tô là một xã của huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Biểu đồ gió Biểu đồ gió
B
T    xã Núi Tô    Đ
N
Enclave: {{{enclave}}}

Xã có diện tích 32,57 km², dân số năm 1999 là 6.577 người,[1] mật độ dân số đạt 202 người/km².

  • Quyết định 56-CP[3] ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên thành một huyện lấy tên là huyện Bảy Núi, xã Tri Tôn thuộc huyện Bảy Núi.
  • Quyết định 181-CP[4] ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn huyện Bảy Núi thuộc tỉnh An Giang, tách các ấp Cây Me, Xoài Tòng A, Xoài Tông B, Cơray Ven và một phần các ấp kinh Ô Bà Lẫy của xã Tri Tôn lập thành một thị trấn lấy tên là thị trấn Bảy Núi và xã Tri Tôn đổi tên thành xã Núi Tô
  • Quyết định 300-CP[5] ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng chia chia huyện Bảy Núi thành hai huyện lấy tên là huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên, xã Núi Tô thuộc huyện Tri Tôn.
31-n-i-t-tri-t-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)