User Tools

Site Tools


31--o-ngh-a-la-gi

Đạo Nghĩa là một xã thuộc huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đăk Nông, Việt Nam. Xã được thành lập theo Nghị định số 113/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002.

Xã Đạo Nghĩa có diện tích 57,93 km², dân số năm 2006 là 3839 người,[1] mật độ dân số đạt 66 người/km².

Địa giới hành chính: xã nằm giáp các xã: Kiến Thành, Nhân Cơ, Nhân Đạo, Lộc Bảo, Lộc Bắc, Đăk Sin.

31--o-ngh-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)