User Tools

Site Tools


31--o-n-k-t-y-n-th-y-la-gi

Đoàn Kết là một xã thuộc huyện Yên Thủy, tỉnh Hoà Bình, Việt Nam. Bao quanh xã Đoàn kết là xã Ngọc Lương và Yên trị

Xã Đoàn Kết có diện tích 16,53 km², dân số năm 1999 là 3673 người,[1] mật độ dân số đạt 222 người/km².

31--o-n-k-t-y-n-th-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)