User Tools

Site Tools


31--o-n-k-t-thanh-mi-n-la-gi

Đoàn Kết là một xã nằm ở phía bắc huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã Đoàn Kết có diện tích 7,63 km², dân số năm 1999 là 7158 người,[1] mật độ dân số đạt 938 người/km². Đoàn Kết phía bắc giáp xã Tân Trào và Hồng Quang, phía đông giáp xã Lê Hồng, phía tây và nam giáp tỉnh Hưng Yên. Toàn xã có 5 thôn, theo thứ tự từ bắc xuống nam là Châu Quan, Thủ Pháp, Từ Xá, Bùi Xá, Tòng Hoá. Trụ sở các cơ quan hành chính đặt tại thôn Từ Xá.

31--o-n-k-t-thanh-mi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)