User Tools

Site Tools


31--o-n-k-t-ayun-pa-la-gi

Đoàn Kết
Phường
Địa lý
Diện tích 3,85 km²[1]
Dân số (2007)  
 Tổng cộng 6972 người[1]
 Mật độ 1811 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Gia Lai
Thị xã Ayun Pa
Thành lập 2007[2]
Mã hành chính 24044[1]

Đoàn Kết là một phường thuộc thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Phường Đoàn Kết được thành lập năm 2007 trên cơ sở chia tách từ thị trấn Ayun Pa cũ[2], với diện tích 3,85 km², dân số năm 2007 là 6972 người,[1] mật độ dân số đạt 1811 người/km².

31--o-n-k-t-ayun-pa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)