User Tools

Site Tools


31--o-m-la-gi

Đào Mỹ là một xã thuộc huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Xã Đào Mỹ có diện tích 8,47 km², dân số năm 1999 là 7582 người,[1] mật độ dân số đạt 895 người/km². Đào Mỹ Có 10 Thôn Xóm : Ruồng Cái , Tân Phúc , Tân Trung , Tân Hoa , Tây Lò , Đồng Quang , Đông Thắm , Núi Dứa , Làng Gai , Gai Bún . Nơi Đây Có 3 Di Tích Lịch Sử Nổi Tiếng Như : Đồi Cò ( Tân Phúc ) , Đình Phù Lão ( Tây Lò ) , Cầu Đá (Núi Dứa ) ,......

31--o-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)