User Tools

Site Tools


31--nh-xuy-n-la-gi

Đình Xuyên là một xã thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Đình Xuyên có diện tích 3,14 km², dân số năm 2015 là 10422 người,[1] mật độ dân số đạt 3319 người/km².

Xã Đình Xuyên nằm ở vị trí trung tâm của cụm Bắc Đuống, huyện Gia Lâm.

Địa giới xã Đình Xuyên:

- Bắc giáp Thị Trấn Yên Viên

- Tây Bắc giáp xã Yên Viên

- Đông Bắc giáp xã Yên Thường

- Tây giáp xã Dương Hà

- Đông giáp xã Ninh Hiệp

- Nam giáp xã Phù Đổng

Đình Xuyên gồm hai thôn: Công Đình (từ xóm 1 đến xóm 6) và Tế Xuyên (xóm 7, 8,9, Hòa Bình và tổ Yên Bắc).

Dưới thời Hùng Vương, Đình Xuyên nằm trong bộ lạc Rồng của bộ Vũ Ninh. Dưới thời Trần hai huyện Đông Ngàn và Tiên Du ra đời, Đình Xuyên nằm trong phủ Từ Sơn.

Năm 1961 theo quyết định của Chính phủ, xã Đình Xuyên cùng Thị Trấn Yên Viên và các xã Yên Thường, Dương Hà, Phù Đổng, Ninh Hiệp, Trung Mầu thuộc 2 huyện Từ Sơn, Tiên Du (Bắc Ninh) được cắt về huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Thôn Tế Xuyên có lễ hội truyền thống diễn ra vào ngày 9 - 11 tháng 2 âm lịch hàng năm. Lễ hội tưởng nhớ công ơn của thành hoàng làng, Tướng Đỗ Trung, một tướng người Chăm có công đánh giặc Chà Hòa đời Trần. Đình Tế Xuyên được gọi là Kinh Bắc Hoàng Cung, đây là nơi duy nhất tại Bắc Bộ thờ một danh tướng người Chăm. Trong lễ hội ngoài các nghi lễ truyền thống còn có các trò chơi dân gian khác. Làng công đình có đền trúc lâm thờ vị thiên thần là Cây gạo đại vương và miếu hạ thờ vị nhân thần Hoài Đạo Vương Nguyễn Nộn lễ hội làng được tổ chức vào ngày 10 11 12 tháng 2 âm lịch

31--nh-xuy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)