User Tools

Site Tools


31--nh-trung-v-nh-y-n-la-gi

Định Trung là một xã thuộc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Xã Định Trung có diện tích 7,44 km², dân số năm 1999 là 4851 người,[1] mật độ dân số đạt 652 người/km². Có khu di tích chùa Hà Tiên, văn miếu.

31--nh-trung-v-nh-y-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)