User Tools

Site Tools


31--nh-t-la-gi

Đình Tổ là một xã nằm ven sông Đuống, thuộc phía bắc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Xã Đình Tổ có diện tích 9,62 km², dân số năm 2014 là 12.424 người,[1] mật độ dân số đạt 1053 người/km².

Đình Tổ có 4 thôn là Bút Tháp, Phú Mĩ, Đình Tổ và Đại Trạch.

Đình Tổ có Chùa Bút Tháp nổi tiếng về tượng phật Quan Âm nghìn tay nghìn mắt, tháp Báo Nghiêm. Khi xưa vùng đất này là trung tâm của căn cứ Siêu Loại thời 12 sứ quân và là quê hương của sứ quân Lý Khuê. Ngày nay chùa Đại Trạch do Lý Khuê cho xây dựng vẫn còn in dấu tích.

31--nh-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)