User Tools

Site Tools


31--nh-l-p-th-tr-n-la-gi

Đình Lập là một thị trấn thuộc huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Thị trấn Đình Lập có diện tích 6,37 km², dân số năm 1999 là 3946 người,[1] mật độ dân số đạt 619 người/km². Thị trấn Đình Lập được bao bọc bốn phía bởi xã Đình Lập.

31--nh-l-p-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)