User Tools

Site Tools


31--nh-an-tr-c-la-gi

Định An
Địa lý
Diện tích 15,82 km²[1]
Dân số (2008)  
 Tổng cộng 3695 người[1]
 Mật độ 234 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Trà Vinh
Huyện Trà Cú
Thành lập 2008[2]
Mã hành chính 29462[1]

Định An là một xã thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.

Thị trấn Định An có diện tích 15,82 km², dân số năm 2008 là 3695 người,[1] mật độ dân số đạt 234 người/km².

31--nh-an-tr-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)