User Tools

Site Tools


31--nh-an-g-quao-la-gi

Định An là một xã thuộc huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Xã Định An có diện tích 36,09 km², dân số năm 1999 là 15907 người,[1] mật độ dân số đạt 441 người/km².

Xã Định An có chợ và khu dân cư Bình An là dự án xây dựng có quy mô lớn của huyện Gò Quao nằm ở Quốc lộ 61 gần trung tâm bưu điện Sóc Ven( đang xây dựng ).

31--nh-an-g-quao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)