User Tools

Site Tools


31--ng-vi-n-la-gi

Đông Viên là một xã thuộc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Rã Bản.
  • Đông giáp xã Đông Phong và Dương Phong (Bạch Thông).
  • Nam giáp xã Dương Phong (Bạch Thông), xã Đại Sảo.
  • Tây giáp xã Đại Sảo, xã Rã Bản.

Xã Đông Viên có diện tích 21,77 km², dân số năm 1999 là 2305 người,[1] mật độ dân số đạt 106 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Đông Viên có diện tích 21,53 km², dân số khoảng 2.440 người, mật độ dân số đạt 113 người/km².[3] Đông Viên có tỉnh lộ 257 chạy qua địa bàn, gần như song song với sông Cầu. Ngoài ra, xã cũng có nhiều khe suối nhỏ đổ ra sông Cầu như khuổi Câu.

Xã Đông Viên được chia thành các thôn bản: Cáu, Cốc Lùng, Nà Chang, Khau Chủ, Làng Sen, Nà Mèo, Nà Lào, Nà Pèng, Cốc Héc, Nà Kham, Nà Cọ, Nà Vằn.

31--ng-vi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)