User Tools

Site Tools


31--ng-v-n-th-tr-n-h-giang-la-gi

Đồng Văn là thị trấn huyện lỵ của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

Thị trấn Đồng Văn có diện tích 30,31 km², dân số năm 1999 là 5935 người,[1] mật độ dân số đạt 196 người/km².

Thị trấn Đồng Văn được thành lập vào ngày 31 tháng 3 năm 2008, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Đồng Văn. Thị trấn rộng 30,3065 km² và có 5.935 người (tại thời điểm thành lập thị trấn).

Phía Đông của thị trấn Đồng Văn giáp xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc; Tây giáp xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn; Nam giáp các xã Thài Phìn Tủng, Tả Phìn, Tả Lủng, huyện Đồng Văn và xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc; Bắc giáp xã Ma Lé, huyện Đồng Văn và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

31--ng-v-n-th-tr-n-h-giang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)