User Tools

Site Tools


31--ng-t-n-ng-h-a-la-gi

Đồng Tân là một xã thuộc huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Đồng Tân có diện tích 6,38 km², dân số năm 1999 là 5123 người,[1] mật độ dân số đạt 803 người/km².

Xã gồm 8 thôn:

  • Thôn Xuân Tình
  • Thôn Vọng Tân
  • Thôn Khả Lạc
  • Thôn Tứ Kỳ
  • Thôn Mỹ Cầu
  • Thôn Khánh Vân
  • Thôn Thái Bằng
  • Thôn Đồng Xung
31--ng-t-n-ng-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)