User Tools

Site Tools


31--n-t-nh-la-gi

Ân Tình là một xã thuộc huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Lương Thượng, xã Lạng San.
  • Đông giáp xã Lương Thành, xã Văn Minh.
  • Nam giáp xã Văn Minh.
  • Tây giáp xã Côn Minh, xã Kim Hỉ.

Xã Ân Tình có diện tích 22,56 km², dân số năm 1999 là 989 người,[1] mật độ dân số đạt 44 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Ân Tình có diện tích 24 km², dân số khoảng 1053 người, mật độ dân số đạt 44 người/km².[3] Xã có suối Nà Dương-Nà Toàn chảy về phía bắc rồi đổ vào sông Bắc Giang.

Xã Ân Tình được chia thành các thôn bản: Nà Lẹng, Cốc Phja, Nà Dường, Nà Toản, Thẳm Mu.

31--n-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)